ფეხბურთის გამაშები

ფერები: თეთრი/რუხი; ლურჯი/ფოსფორისფერი; შავი/რუხი; ნარინჯისფერი

მონაცემები

10,00 ლ

მონაცემები

ფერები: თეთრი/რუხი; ლურჯი/ფოსფორისფერი; შავი/რუხი; ნარინჯისფერიю