ბაფი

ბაფი

10.00

აღწერილობა

მახასიათებელი: იცავს კანს და სახეს მტვრისგან ქარიან ამინდში; ბაფზე დატანილია 3D სურათები;