კონტაქტი

თბილისი, 31 გრიგოლ რობაქიძის გამზირი.
ტელ : 322 56 07 08
 ტელ: (+995) 591-23-83-88
 Email: sportmaster.ge@gmail.com