ბაფი

ბაფი

7.00

აღწერა

მახასიათებელი: იცავს კანს და სახეს მტვრისგან ქარიან ამინდში; ბაფზე დატანილია 3D სურათები;